Aktuell analys, Experimentell ecklesiastik

Rosling förklarar flyktingströmmar från Syrien på tre minuter

Han är överallt, i stort sett. Den globalt uppmärksammade svenske professorn (i ämnet internationell hälsa, för att vara noggrann) Hans Rosling. Nu har han på ett pedagogiskt sätt med klossar och kartor gett sig på att förklara hur stora flyktingströmmar som uppstått i och med inbördeskriget i Syrien. Hur många människor det handlar om, vart de rör sig och vart de inte alls kommer i så stor utsträckning. Mer än hälften av befolkningen har lämnat sina vanliga bostadsorter. De flesta är fortfarande någonstans inom landet, några miljoner är i något av grannländerna medan ett par futtiga procent kommer till Europa. Och till vår världsdel är det inte så lätt att ta sig, vilket Rosling förklarar inom spannet av tre späckade minuter. Hur fungerar systemet egentligen? Och verkar det som om Europa vill låta fler syrier söka flyktingstatus? Se videon från Gapminder, som kan hittas bland annat via organisationens FaceBook-sida eller exempelvis via OmVärlden, som tillfogar några kommentarer.

Där finns för övrigt också en relativt aktuell artikel där samme Rosling kritiserar det så kallade Social Progress Index, som används för att jämföra olika länders framsteg idag. Visserligen ska deras sammanställningar ta mer hänsyn till hur länderna tar hand om sina medborgare, snarare än mäta deras bruttonationalprodukter. Men Rosling tycker ändå blir som en “poängtabell i fotboll”. Det saknas historiska sammanhang. Dessutom jämförs hela stater i för stor utsträckning, medan utvecklingen i stort går mot ökad jämlikhet mellan länderna – men ökad ojämlikhet inom dem, enligt Rosling.

Det finns många sätt att jämföra länder i dag. I OmVärldens artikel nämns bland andra FN:s Human Development Index, Världsbankens World Development Indicators och World Happiness Report. Mycket att plöja igenom för den som har tid och engagemang i globala frågor, och inte minst om du undervisar i samhällskunskap eller geografi. Vilka jämförelser är mest rättvisande och har Hans Rosling facit i de flesta frågor? Viktiga frågor för framtiden…

 

Källor: Hans Rosling kritisk till nytt utvecklingsindex: “Som en poängtabell i fotboll” /OmVärlden 12 maj 2015, Här är Hans Roslings Syrien-förklaring som sprider sig över nätet / OmVärlden 9 juni 2015, Gapminder på FaceBook, Svenska Wikipedia: Hans Rosling. 

Advertisements
Standard
Aktuell reflektion

Hur utvecklas världen egentligen?

Ja, går det framåt eller bakåt? Ett sätt att mäta olika länders utveckling, inveckling eller avveckling är FN:s så kallade Human Development Reports. Om det tipsade svenska FN-förbundets pedagogiska sida Världskoll häromdagen. Där finns länkar vidare till de aktuella globala översikterna. Här mäts exempelvis komponenter som medellivslängd, utbildning och jämlikhet. Och att döma av de använda kriterierna vid den senaste genomgången var vårt västra grannland mest utvecklat. Alltså, Norge. För den som vill roa sig med att testa sina egna kunskaper om världen i stort finns förresten en applikation (ja, en app, om förkortningen är mer begriplig än ordet i sin helhet) kallad just Världskoll, tillgänglig för mobiltelefoner (iPhone och Android-plattformar). Jag har med jämna mellanrum roat mig med att använda den själv. Och frånsett en och annan uppenbar orimlighet i facit (som de kanske hunnit rätta till sedan sist jag såg dem) får man väl utgå från att det ökar allmänbildningen – och inte minst vidgar perspektiven på hur världen ser ut idag.

Standard