Aktuell analys, Sedelärande statistik

Koll på världsläget, eller?

Vad vet du om världsläget i stort? Går det framåt eller bakåt i avgörande hänseenden? Nu erbjuder den FN-relaterade sajten Världskoll en liten komprimerad grafisk sammanställning. Ta andelen av mänskligheten som lever i vad som kallas extrem fattigdom. Minskar eller ökar den? Rätt svar enligt deras tillgängliga statistik: de senaste 25 åren har den minskat från ungefär 40 ner till strax över 20 procent av befolkningen. Dit räknas de som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen.

Familjen Demokrati har fått tillökning med inte mindre än 45 länder sedan 1990. Dock noteras att de senaste åren inneburit en negativ trend igen. Antalet döda i aids ökade kraftigt från 1990-2005 för att sedan avstanna och sedan sakta börja sjunka. Andelen undernärda minskar också, om än i maklig takt. Tillgången på rent vatten förbättras, kanske inte så snabbt som man skulle önska, men i alla fall har 87 procent den förmånen, till skillnad från 77 för ett kvartssekel sedan.

Global elförbrukning går upp, ja. Och det är ett dilemma. Samtidigt minskar dödsfallen i malaria och mässlingen. Läskunnighet och jämlikhet mellan könen vad gäller utbildningsmöjligheter ökar, liksom andelen kvinnliga parlamentariker i världen. Mycket kan sägas gå åt rätt håll i världen, men samtidigt finns givetvis mycket mer att göra…

Fler detaljer finns alltså på Världskoll.

Advertisements
Standard
Aktuell reflektion

Hur utvecklas världen egentligen?

Ja, går det framåt eller bakåt? Ett sätt att mäta olika länders utveckling, inveckling eller avveckling är FN:s så kallade Human Development Reports. Om det tipsade svenska FN-förbundets pedagogiska sida Världskoll häromdagen. Där finns länkar vidare till de aktuella globala översikterna. Här mäts exempelvis komponenter som medellivslängd, utbildning och jämlikhet. Och att döma av de använda kriterierna vid den senaste genomgången var vårt västra grannland mest utvecklat. Alltså, Norge. För den som vill roa sig med att testa sina egna kunskaper om världen i stort finns förresten en applikation (ja, en app, om förkortningen är mer begriplig än ordet i sin helhet) kallad just Världskoll, tillgänglig för mobiltelefoner (iPhone och Android-plattformar). Jag har med jämna mellanrum roat mig med att använda den själv. Och frånsett en och annan uppenbar orimlighet i facit (som de kanske hunnit rätta till sedan sist jag såg dem) får man väl utgå från att det ökar allmänbildningen – och inte minst vidgar perspektiven på hur världen ser ut idag.

Standard